Excursia 3 (vineri 09 septembrie 2011)

Vizitarea Peşterilor Ciungi şi Măgurici

Obiectiv I: Peştera Ciungi (Mesteacăn)

Localizare şi acces:

Este situată pe raza localităţii Mesteacăn (la limita dintre judeţele MM şi Sălaj), la o distanţă de cca. 10 km. faţă de Ileanda. Din Ileanda accesul auto se poate face pe ruta Ileanda-Bizuşa-Perii Vadului-bifurcaţia înspre Răstoci a drumurilor naţionale 1C şi 1H, apoi se urmează DN 1 C înspre jud. Maramureş.

Descrierea cavităţii şi prezentarea elementelor de interes:

Este o peşteră activă de dimensiuni medii (dezvoltare 568 m), dezvoltată în calcare oligocene, dezvoltată preponderent pe faţă de strat. Este cea mai lungă peşteră din zona satului Mesteacăn şi pănă acum, cea mai lungă peşteră cunoscută în depozitele oligocene.

Descrierea traseului vizitabil:

Traseul urmează preponderent în amonte pe activ şi o scurtă porţiune în aval, lungimea estimată a traseului vizitabil fiind de 450 m. Presupune parcurgerea târâş a două scurte porţiuni (la intrare şi înspre sala cu concreţiuni). Înălţimea generală a galeriilor este 2 m.

Echipament necesar: Salopetă, cizme, cască cu sursă de lumină. Nu necesită folosirea echipamentului TSA.

Durata vizitei: cca. 2 ore.

Imagini:


Mai multe imagini: http://www.speomontana.ro/imagini/thumbnails.php?album=11

Obiectiv II: Peştera Măgurici (Răstoci)

Localizare şi acces:

Este situată pe raza teritorială a satului Răstoci (judeţul Sălaj) la o distanţă faţă de Ileanda de cca. 7 km. Accesul auto se poate face pe ruta Ileanda-Bizuşa-Perii Vadului-bifurcaţia înspre Răstoci a drumurilor naţionale 1C si 1H. De aici se urcă spre nord circa 600 m până la liziera unei păduri de stejar. Se continuă urcuşul prin pădure înca 300 m, apoi se coboară într-o vale dolinară până la gura peşterii, 400 m.

Descrierea cavităţii şi prezentarea elementelor de interes:

Este o peşteră fosilă cu dezvoltarea de 543 m, denivelare 29,7 m ( -28 +1,7), este declarată arie naturală protejată, peştera găzduind în anumite perioade de an importante colonii de lilieci.

Descrierea traseului vizitabil:

Peştera se poate parcurge integral urmând două trasee distincte: unul urmează de la intrare pe direcţia V-E până la intersecţia de galerii, iar apoi pe înspre NNE până la galeria cu Guano. Pe acest tronson există un pasaj descendent de cca 5 m care se poate aborda în rapel sau pe scariţă electron. După intersecţie pe ramura înspre Galeria cu Guano există o restricţie într-un sector al galeriei în care lăţimea este de cca. 25 cm. (la trecerea dintre sectorul pe diaclază şi faţă de strat, la cca. 120 m de la intrare). Pasajul restrictiv se poate evita prin traversare pe deasupra, respectiv parcurgere ascendentă cca. 10 m urmată de un pasaj de traversare de mîini curente cu lungimea de 20 m şi coborâre dincolo de strâmtoare. Un sector de galerie mai scundă de cca. 80 m lungime se parcurge târâş pe o podea uscată formată din argilă sau nisip. Sectorul vizitabil are lungimea de cca. 380 m. Al doilea traseu se poate face revenind în intersecţie şi continuând pe direcţia NE pe galeria înspre Sala Suspendată. Pe acest traseu există o altă restricţie la cca. 10 m de la bifurcaţie înspre sala suspendată. Lungimea traseului vizitabil pe această ramură este de cca. 120 m. Pe parcursul traseului peşterii trebuie depăşite 2 săritori de maxim 5 m.

Echipament necesar: Ham si lonje, cască cu sursă de lumină electrică, salopetă, bocanci sau cizme.

Durata vizitei: cca. 4 ore

Observaţie: Numărul maxim de vizitatori este limitat la 12 persoane, iar prioritate vor avea doar primii 12 înscrişi, care optează pentru vizitarea acestui obiectiv.

Imagini:

Mai multe imagini http://www.speomontana.ro/imagini/thumbnails.php?album=42

Tarif: 10 RON (transport+ghid).

Harta:


View Excursia 3 in a larger map

Comments are closed.