Excursii precongres

În perioada precongres și congres se vor desfășura trei excursii:

Ecxursia 1 (Miercuri 07 septembrie 2011)

Excursia 2 (Joi 08 septembrie 2011)

Excursia 3 (vineri 09 septembrie 2011)

Comments are closed.