Clubul de Speologie ”Montana” Baia Mare

A fost înfiinţat în 21.11.1976, având personalitate juridică din 16.05.1994. Clubul este afiliat la Federaţia Română de Speologie din anul 1980, la Clubul Naţional de Turism pentru Tineret din anul 1992 şi la Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Maramureş din anul 2005, este membru fondator al Coaliţiei Naţionale a Ariilor Protejate.

Sediul oficial este situat în Baia Mare, str. Prof.Dr.Victor Babeș, nr.13 /31, tel. 0362804550, 0722584686, 0752281041, e-mail: montanabm@yahoo.com, site web: www.speomontana.ro. Activităţile se desfăşoară la Casa Tineretului din Baia Mare, etajul II, unde beneficiem de un spaţiu împreună cu alte două O.N.G-uri membre în Fundaţia pentru Tineret Maramureş; şedinţele (uneori însoţite de proiecţii video sau foto) se desfăşoară în fiecare zi de  marţi de la ora 18.00.

Activitate speologică. În cei 33 de ani de activitate au fost descoperite, continuate şi             cartografiate peste de 330 de peşteri cu o dezvoltare totală de peste 25 km. Aceste peşteri se situează în Munţii Maramureşului, Rodnei, Gutâi, Lăpuşului, Ţibleş, Plopiş, Bihor, Banatului, Podişul Someşan, Depresiunea Maramureşului. Toate peşterile au fost cartate, hărţile şi fişele de anunţ şi confirmare fiind trimise şi înregistrate de către Institutul de Speologie „Emil Racoviţă” Bucureşti.

Cele mai importante descoperiri au fost:

  • Peştera de la Moara lui Pocol de la Letca (Podişul Someşan): 3493 m lungime.

În această peşteră  s-a organizat prima tabără post-sifon din Romania (doi scafandri de la CS Montana au explorat şi cartografiat în premiera peste 1 km de galerii). Bivuacul subteran postsifon a durat 5 zile.

  • Avenul din Podul Cailor (Piatra Rea, Munţii Rodnei) denivelare: -106,3 m.
  • Peştera Bătrânilor (Podisul Someşan) dezvoltare 580 m, cea mai mare peşteră din podiş dezvoltată în roci oligocene.
  • Peştera de la Izbuc (Peştera Izvorul Izei), cu o dezvoltare de peste 500m (Izvorul Albastru al Izei, Munţii Rodnei).
  • Recartarea la un grad superior de precizie a Peşterii Iza, cea mai mare peşteră din jud. Maramureş; în decursul acţiunilor au fost descoperite noi galerii şi peştera atinge acum o dezvoltare de  4410 m  şi o denivelare de –182 m.
  • Peştera Lii, (a treia ca lungime din Podişul Someşan), în prezent atingând 1,5 km.

În cursul ultimului an au continuat activităţile de protecţie pe baza contractelor de custodie între CS Montana şi Agenţia de Protecţie a Mediului Baia Mare, respectiv Administraţia Parcului Naţional al Munţilor Rodnei, atât la cele 3 peşteri declarate arii naturale protejate: Peştera Iza, Peştera cu Oase de la Poiana Botizei,  Peştera din Valea Rea de la Vălenii Şomcutei cât şi la Rezervaţia fosiliferă de la Chiuzbaia.

Marcarea şi amenajarea unor rezervaţii naturale. Începând cu anul 1995 s-au desfăşurat mai multe proiecte care au avut ca scop marcarea unor rezervaţii naturale din judeţul Maramureş.

Principalele proiecte derulate în ultimii ani:

– Rezervaţia biosferei Munţii Rodnei – pentru oameni şi natură, 2004 – 2005, finanţat de Ambasada Olandei prin proiectul RO-Matra.

– Trasee turistice în zona de frontieră româno – ucraineană, 2005-2006, proiect PHARE CBC finanţat de Ministerul Integrării Europene şi de CS Montana ; site web: http://www.traseemaramures.ro/

– Natura 2000 pe valea Izei, 2005-2006, finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc

– Amenajare turistică şi reconstrucţia unor ecosisteme degradate din zona Baia Mare şi conservarea biodiversităţii, 2007, finanţat de Consiliul Municipal Baia Mare.

Explorarea, cartarea şi studierea minelor vechi, cu precădere a celor săpate manual.

S-au cercetat peste 15 obiective miniere, publicându-se 4 lucrări ştiinţifice publicate şi pe site-ul clubului http://www.speomontana.ro/ContributiiStiintifice/contribst.html

Imagini cu obiectivele cercetate sunt prezentate deasemenea pe site-ul clubului:

http://www.speomontana.ro/imagini/index.php?cat=3

Tabere  ecologice montane – în Munţii  Maramureşului, Podişul Someşan, zona Piatra Rea din Munţii Rodnei.

Programe de iniţiere a tinerilor – în speologie, fotografiere şi filmare video în subteran, educaţie pentru sănătate, alpinism, coborâri cu ambarcaţiuni pneumatice pe ape de munte.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.